Förskolan kooperativet Musicas startsida
Att vara medlem på Föräldrakooperativet Musica i Guldheden

Att vara medlem

Att vara medlem i föräldrakooperativet Musica innebär en unik möjlighet att engagera sig i sitt barns förskola. Musicas medlemmar är ansvariga för verksamheten och är även arbetsgivare för vår personal. Med denna möjlighet följer naturligtvis även ett stort ansvar och det krävs också en del av medlemmarna i form av städning, inhandling, medlemsmöten och förtroendeuppdrag.

Arbetsgivaransvar och förtroendeuppdrag

Kooperativ verksamhet innebär, förutom en givande samvaro inom ramen för ett gemensamt syfte, ett visst ansvar. Föräldragruppen är arbetsgivare till personalen på Musica. Vi har även följande förtroendeposter:

Normalt innehar varje familj minst en av dessa förtroendeposter under sin tid på Musica. Utöver förtroendeposter väljs Textilansvarig, Datoransvarig, Fixaransvarig, Trädgårdsansvarig, Poseidonansvarig, Stipendieansvarig och Städförrådsansvarig bland medlemmarna.

Medlemsmöten

Medlemsmöten hålls minst tre gånger under hösten och fyra under våren. Årsstämma brukar hållas i februari. Personalen deltar under den första delen av mötena. Vid första mötet varje termin presenteras en grovplanering av verksamheten. Kooperativformen ger möjligheter att påverka. På våra möten ges alla medlemmar och personal möjlighet att tala om vad man tycker är bra med Musica och vad som kan göras bättre. En medlem per familj bör alltid närvara på samtliga medlemsmöten.

Utvecklingssamtal

Personalen erbjuder utvecklingssamtal en gång per år. Man träffar då en pedagog vid ett enskilt möte där man kan ställa specifika frågor om hur ens barn har det och utvecklas på Musica. I första hand ligger dessa samtal på ordinarie arbetstid. Vid behov eller önskemål kan sådana samtal ske oftare. Samtalen genomförs utan barn.

Fadderföräldrar

Som ny familj på Musica får man fadderföräldrar, ett föräldrapar som varit en tid på Musica. Till dem kan man vända sig för att få information om man är osäker på hur någonting fungerar.

Jour

Som förälder har man vissa jourveckor baserat på hur många barn man har i barngruppen. Under jourveckan förväntas man sköta inhandling av mat, städa samt jobba i barngruppen om behov finns. Utöver det har man planerad sjukjour några dagar/termin där man ska vara beredd att hoppa in om någon i personalen blir sjuk eller blir borta av någon annan orsak.

Sommar- och julstädning

Vid sommar- och juluppehållen fördelas underhållssysslor (exempelvis stortvätt och storstädning) bland föräldrarna.

Familjeutflykt

Varje vår gör medlemmar, personal och barngrupp en familjeutflykt någonstans i närheten av Göteborg, exempelvis till någon ö i skärgården. Familjeutflykten genomförs alltid på en vardag och minst en vuxen är med sitt barn under hela dagen.

Fixardag

En gång per termin ordnas även en gemensam ”fixardag” då vi lagar sådant som behövs samt rustar upp och fixar med det som behövs på förskolan.