Förskolan kooperativet Musicas startsida
Föräldrakooperativet Musica i Guldheden

En dag på Musica

Ett av våra största mål på Musica är att ge barnen tid att leka! Vi försöker låta barnen få leka ostört med så få avbrott som möjligt. Återkommande aktiviteter är utflykter, samlingar och skapande verksamhet utifrån barnens önskemål och intressen.

Långa lekperioder

Musicas verksamhet kretsar alltid kring leken och präglas av långa lekperioder utan avbrott i liten barngrupp. Härigenom kan barnen fullfölja den lek de har valt utan att störas av andra och övar såväl koncentration som uthållighet. I gemensam lek får barn både ta ansvar för sig själva och visa hänsyn mot andra.

Utelek

Utelek hos Förskolan kooperativet Musica Vi är ute alla dagar i alla väder. Utevistelse tillåter en helt annan fysisk aktivitet och rörelsefrihet än man kan ägna sig åt inomhus. Vi har en fantastisk gård som vi använder oss av så mycket vi bara kan.

Skapande verksamhet

I vår välutrustade ateljé ges barnen möjlighet att jobba med fritt skapande utan färdiga mallar eller förutbestämda mål. Materialet finns tillgängligt för barnen att användas som de behöver.

Vi ger barnen upplevelser med dans, musik och små äventyr och givetvis sjunger vi mycket tillsammans med barnen.

Samling

Samling i grupp hos förskolan

Varje dag innan lunch ger vi barnen möjlighet att mötas i en samling. Det kan vara i helgrupp eller uppdelat i mindre grupper. Samlingens innehåll speglas av barnens intressen och de projekt vi för tillfället arbetar med.

Vi har självklart även en och annan födelsedagssamling under året, då födelsedagsbarnet i fråga uppmärksammas ordentligt!

Mat

I Musicas kök lagas varje dag lunch från grunden av vår egen kock. Maten som lagas ska lägga grund till bra matvanor. Tyngdpunkten ligger på vegetarisk mat och barnen får testa nya smaker och maträtter som kanske inte serveras hemma. Det kött vi använder är alltid ekologisk och en gång i veckan äter vi färsk fisk. Maten lagas alltid från grunden, allt mjukt bröd bakas på förskolan och så mycket som möjligt görs på plats. Onödiga tillsatser som till exempel glutamat undviks. Maten följer också till viss del årstidernas växlingar.

Tre dagar i veckan tar kocken hjälp av barnen i köket för att de ska känna sig delaktiga i matlagningen, lära sig hur det går till i köket och få vetskap om hur olika ingredienser ser ut, smakar och används. De barn som är i köket får också till viss del påverka matsedeln, välja tillbehör, grönsaker och frukt. Barnen är med och skalar, skär, häller, rör och bakar ut. Alla sinnen är med och alla kan vara med efter sin egen ålder och förmåga! Kring köksbänken finns det även utrymme för samtal kring stort och smått.

God hygien är viktigt och vi har ett väl genomarbetat egenkontrollsystem.

Giftfri förskola

Vi har rensat bort all gammal giftig plast och är mycket noga när vi köper något nytt att det uppfyller kraven för giftfritt. Vi har en noga förteckning över de kemiska produkterna som används på förskolan vid städning och vardaglig verksamhet.

Vila

Efter maten är det skönt att vila lite för att smälta maten och för att man ska orka med hela dagen. De som behöver sover i vagnar utomhus och resterande får någon form av sagovila.

Utflykt

När tillfälle ges så beger vi oss iväg från vår gård. Det kan vara korta utflykter till skogen precis bredvid eller längre heldagsutflykter.

Kultur

Vi har ett nära samarbete med biblioteket och går regelbundet och lånar böcker tillsammans med barnen. Teater är något som uppskattas av både barn och vuxna och försöker gå så ofta vi har möjlighet och beroende på hur utbudet ser ut.